Um «Målheimen»

Kort kann ein segja at Målheimen er ein vevstad førd i pennen på eit serskilt avbrigde av landsmål. Målet er darimot ikkje å kjempa fyr eit offisielt skriftmål som liknar på detta landsmålsavbrigdet. Rett nog er ikkje skrivaren glad i samnorsktankegang, og ynskjer seg eit annat offisielt skriftmål enn deim ein kann velja millom i dag.

Merk òg at skrivaren på sidonne ikkje er nokon autoritet i mål; han er myket sjølvlærd på detta umkvervet. Vonlegt finst her likavel myket vitugt um mål og annat, og i minsto likar skrivaren å syna til kjeldorna sina.

Namnet Målheimen er skapat med ordet fjellheim som fyredøme, og speglar rikdomen i norskt mål.

Kvat?

Målheimen er ein vevstad skapad fyr å auka mengdi av landsmål på heimsveven. Emni som verda tekne upp her kann vera so mangt; lika gjerna kunna dei handla um gjengs politikk som meir målrelaterte saker.

Kven?

Tekstarne på sida verda alle skrivne av éin person. Han er ikkje medlem av korkje nokot slags mållag elder høgnorsksamskipnad, men han ynskjer lika fullt å taka deil i dan norske målstriden på denne måten.

Målet

Målet på vevstaden er som sagt tidlegare eit avbrigde av landsmålet åt Ivar Aasen. I stor grad ligger rettskrivingi her nær dei upphavlege formerna som Aasen førde upp. Til dømes kann ein finna mang ein av deim i Norsk Grammatik frå 1864.

Med nokre få undantak ligger normi på sidonne her nokot nærare gamalnorsken en normi som Aasen sjølv nyttade.

1 Response to Um «Målheimen»

  1. Sander seier:

    Um nokre ynskjer å verta med i ei Discordgruppa og snakka um Høgnorsk:https://discord.gg/BAjy5S

Legg att svar til Sander Avbryt svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s