Tag Archives: nynorsk

Nynorsk, eit varierat skriftmål

Her fylgjer døme på kvifyr nynorsken er meir varierad en dat anbehetelsessjuka bokmålet. Alle bokmålsordi under enda på anten -het elder -else, medan nynorskordi alle enda på ulike endingar. arbeidsløshet – arbeidsløysa bevissthet – medvit enighet – semja enhet – eining helhet – heilskap storhet – … Les meir

Posta under Nynorsk | Merkt , , | Kommenter innlegget

Gjev meg ein talemålsnær nynorsk og eit talemålsfjernt bokmål

Nei; utsegni, ho er kje mi. Ho er nokot som ein kann få ein tokke av stundom. Jamfør dat eg skreiv eit par skard ned um unaturlege ordstellingar; fyr mange nytta desse ordstellingarne i nynorsk òg, sjølv um dei kjennest aldri … Les meir

Posta under Målstrid, Nynorsk | Merkt , , , | Kommenter innlegget

Nynorsk og syting

So alt fyr ofta verder nynorsken nemnd i samband med syting – eit nylegt døme er ei sida hjå NRK um sume som hava ein «nynorskjobb å gjera». Eg skal ikkje segja nokot um kvat eg meiner um målloger og … Les meir

Posta under Målstrid, Nynorsk | Merkt | Kommenter innlegget

Hugnadsame ord

Nynorskordboki er ei sann gullgruva fyr ukjende (?) ord som kann gjeva ein eit ordtilfang med fleire avbrigde (ordi med nynorske hovudformer under): bard(e) m (frå norrønt barð) – rand, breidd. Til dømes elvebard – «elvebreidd». bægja (frå norrønt bægja) – … Les meir

Posta under Nynorsk | Merkt , , | Kommenter innlegget