Tag Archives: norsk

Innfør nye bokstavar

I mange alfabet hava dei eigne bokstavar fyr fleire ulike ljod en i norsk. Dar finst t.d. ein eigen bokstav fyr sj-ljodet i norsk (som i sjå). I slavisk-latinske alfabet er denne bokstaven š. Dar hava dei dessutan fleire liknande bokstavar, … Les meir

Posta under Ymist | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Bakvende ordstellingar

Ein sér ofta formuleringar som «dine bilæte», «din butikk», «hennar barn» osb. Detta er oftast ei unaturleg ordstelling på norsk. Eitt undantak er um me leggja serskild vekt på eigehøvet, slik som når tvei ungar slåst: «Detta er min bil!» Elles segja me: «Detta … Les meir

Posta under Ymist | Merkt | Kommenter innlegget

Notidending i eintal

Eg hever koset (valt) notidendingi -er fyr gjerningsordi som i nynorsk gjerna sakna ending: telja – teler; eta – eter; taka – teker osb. Ei fyremon med å hava dei korte formerna i staden er at ein kann få meir skiftande … Les meir

Posta under Målheimen | Merkt | Kommenter innlegget

Hugnadsame ord

Nynorskordboki er ei sann gullgruva fyr ukjende (?) ord som kann gjeva ein eit ordtilfang med fleire avbrigde (ordi med nynorske hovudformer under): bard(e) m (frå norrønt barð) – rand, breidd. Til dømes elvebard – «elvebreidd». bægja (frå norrønt bægja) – … Les meir

Posta under Nynorsk | Merkt , , | Kommenter innlegget

Kvifyr landsmål

Landsmålet i ei meir opphavleg form vil segja oss so mykjet meir um kvifyr me i dag hava tvæ former av norskt mål: nynorsk og bokmål. Skulde eg hava skrivet denna sida på nynorsk, vilde mesteparten av meiningi med sida … Les meir

Posta under Landsmål, Målheimen | Merkt , , | Kommenter innlegget