Category Archives: Ymist

Innfør nye bokstavar

I mange alfabet hava dei eigne bokstavar fyr fleire ulike ljod en i norsk. Dar finst t.d. ein eigen bokstav fyr sj-ljodet i norsk (som i sjå). I slavisk-latinske alfabet er denne bokstaven š. Dar hava dei dessutan fleire liknande bokstavar, … Les meir

Posta under Ymist | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Bakvende ordstellingar

Ein sér ofta formuleringar som «dine bilæte», «din butikk», «hennar barn» osb. Detta er oftast ei unaturleg ordstelling på norsk. Eitt undantak er um me leggja serskild vekt på eigehøvet, slik som når tvei ungar slåst: «Detta er min bil!» Elles segja me: «Detta … Les meir

Posta under Ymist | Merkt | Kommenter innlegget