Category Archives: Nynorsk

Nynorsk, eit varierat skriftmål

Her fylgjer døme på kvifyr nynorsken er meir varierad en dat anbehetelsessjuka bokmålet. Alle bokmålsordi under enda på anten -het elder -else, medan nynorskordi alle enda på ulike endingar. arbeidsløshet – arbeidsløysa bevissthet – medvit enighet – semja enhet – eining helhet – heilskap storhet – … Les meir

Posta under Nynorsk | Merkt , , | Kommenter innlegget

Eit uoffisielt svar til «Ein eksplosjon av kjensler»

Kronikken åt Kjell Arne Harneshaug i Morgenbladet hever fleire veike punkt som til sist gjera heile teksten sløer (ukvasser).  Eg svarar honom på uoffisielt vis punktvis under: Dei skal ha oss til å tru at noko viktig står på spel. Som … Les meir

Posta under Målstrid, Nynorsk | Kommenter innlegget

Soga um sidemålet

I desse dagom talar ein stødt um sidemålet. Oftast tenkjer ein på nynorsk når ein segjer sidemål, men einaste grunnen er ikkje at nynorsken er dat minst nyttade skriftmålet av tvau. Ein kann meina som so at sidan bokmålet no er … Les meir

Posta under Målstrid, Nynorsk | Merkt | Éin kommentar

Målsak og ideologar

I fyrstningenne åt soga til nynorsken var ideologi viktugt: ein skulde skapa eit norskt skriftmål som ein kunde byta ut danskt skriftmål med. Ein lagde då vekt på at Norig hadde ei eigi målsoga, og so burtetter. Snøgt framyver hundrad år … Les meir

Posta under Landsmål, Målstrid, Nynorsk | Merkt | 4 kommentarar

stader neste?

I dat nya rettskrivingsframlegget frå dan Språkråds-uppnemnde nemndenne er i-målet teket ut or rettskrivingi. Med i-målet fylgjer formuleringar som fjelli og husi, i staden for fjella og husa. Men dat viktigaste med i-målet er ikkje sjølvljodi som ordi kunna enda … Les meir

Posta under Nynorsk | Merkt | Kommenter innlegget

Nynorskvideo hjå Microsoft

Eg kom tilfellelegt yver «nynorskpropaganda» på heimsidonne åt Microsoft; tenkte dat var morosamt og at eg laut breida ut ordet. Diverre verka ikkje dei livande bilæti til Microsoft på vevstaden min, so ein lyter sjå deim her (hjå vimeo). Uppdatering: … Les meir

Posta under Målstrid, Nynorsk | Merkt | Kommenter innlegget

Gjev meg ein talemålsnær nynorsk og eit talemålsfjernt bokmål

Nei; utsegni, ho er kje mi. Ho er nokot som ein kann få ein tokke av stundom. Jamfør dat eg skreiv eit par skard ned um unaturlege ordstellingar; fyr mange nytta desse ordstellingarne i nynorsk òg, sjølv um dei kjennest aldri … Les meir

Posta under Målstrid, Nynorsk | Merkt , , , | Kommenter innlegget