Category Archives: Målstrid

Eit uoffisielt svar til «Ein eksplosjon av kjensler»

Kronikken åt Kjell Arne Harneshaug i Morgenbladet hever fleire veike punkt som til sist gjera heile teksten sløer (ukvasser).  Eg svarar honom på uoffisielt vis punktvis under: Dei skal ha oss til å tru at noko viktig står på spel. Som … Les meir

Posta under Målstrid, Nynorsk | Kommenter innlegget

Grunntankar og ordskiftet um skriftmål

Eg hever voret inne på detta emnet tidlegare, stødt og ofta; men eg tenkjer at ei meir slagkraftig lekamleggjering som syner fleire sidor av sakenne tarvst. Emnet er dan meiningslause stillingsstriden som gjenger ut på: «nynorsk mot bokmål». Her segjer mang … Les meir

Posta under Målstrid | Merkt , | Kommenter innlegget

Soga um sidemålet

I desse dagom talar ein stødt um sidemålet. Oftast tenkjer ein på nynorsk når ein segjer sidemål, men einaste grunnen er ikkje at nynorsken er dat minst nyttade skriftmålet av tvau. Ein kann meina som so at sidan bokmålet no er … Les meir

Posta under Målstrid, Nynorsk | Merkt | Éin kommentar

Målsak og ideologar

I fyrstningenne åt soga til nynorsken var ideologi viktugt: ein skulde skapa eit norskt skriftmål som ein kunde byta ut danskt skriftmål med. Ein lagde då vekt på at Norig hadde ei eigi målsoga, og so burtetter. Snøgt framyver hundrad år … Les meir

Posta under Landsmål, Målstrid, Nynorsk | Merkt | 4 kommentarar

Nynorskvideo hjå Microsoft

Eg kom tilfellelegt yver «nynorskpropaganda» på heimsidonne åt Microsoft; tenkte dat var morosamt og at eg laut breida ut ordet. Diverre verka ikkje dei livande bilæti til Microsoft på vevstaden min, so ein lyter sjå deim her (hjå vimeo). Uppdatering: … Les meir

Posta under Målstrid, Nynorsk | Merkt | Kommenter innlegget

Gjev meg ein talemålsnær nynorsk og eit talemålsfjernt bokmål

Nei; utsegni, ho er kje mi. Ho er nokot som ein kann få ein tokke av stundom. Jamfør dat eg skreiv eit par skard ned um unaturlege ordstellingar; fyr mange nytta desse ordstellingarne i nynorsk òg, sjølv um dei kjennest aldri … Les meir

Posta under Målstrid, Nynorsk | Merkt , , , | Kommenter innlegget

Nynorsk og syting

So alt fyr ofta verder nynorsken nemnd i samband med syting – eit nylegt døme er ei sida hjå NRK um sume som hava ein «nynorskjobb å gjera». Eg skal ikkje segja nokot um kvat eg meiner um målloger og … Les meir

Posta under Målstrid, Nynorsk | Merkt | Kommenter innlegget