Author Archives: skrivaren

Innfør nye bokstavar

I mange alfabet hava dei eigne bokstavar fyr fleire ulike ljod en i norsk. Dar finst t.d. ein eigen bokstav fyr sj-ljodet i norsk (som i sjå). I slavisk-latinske alfabet er denne bokstaven š. Dar hava dei dessutan fleire liknande bokstavar, … Les meir

Posta under Ymist | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Nynorsk, eit varierat skriftmål

Her fylgjer døme på kvifyr nynorsken er meir varierad en dat anbehetelsessjuka bokmålet. Alle bokmålsordi under enda på anten -het elder -else, medan nynorskordi alle enda på ulike endingar. arbeidsløshet – arbeidsløysa bevissthet – medvit enighet – semja enhet – eining helhet – heilskap storhet – … Les meir

Posta under Nynorsk | Merkt , , | Kommenter innlegget

Eit uoffisielt svar til «Ein eksplosjon av kjensler»

Kronikken åt Kjell Arne Harneshaug i Morgenbladet hever fleire veike punkt som til sist gjera heile teksten sløer (ukvasser).  Eg svarar honom på uoffisielt vis punktvis under: Dei skal ha oss til å tru at noko viktig står på spel. Som … Les meir

Posta under Målstrid, Nynorsk | Kommenter innlegget

Kvat er «norsk»?

Ein kann vel knapt koma undan spursmålet um kvat som er «norsk» når ein helder på med målsaki. Då tenkjer eg ikkje på «norsk» som ålmenn kultur elder etnisitet, men på tungemålet norsk. Ein kunde til dømes freista setja upp ei lista … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Grunntankar og ordskiftet um skriftmål

Eg hever voret inne på detta emnet tidlegare, stødt og ofta; men eg tenkjer at ei meir slagkraftig lekamleggjering som syner fleire sidor av sakenne tarvst. Emnet er dan meiningslause stillingsstriden som gjenger ut på: «nynorsk mot bokmål». Her segjer mang … Les meir

Posta under Målstrid | Merkt , | Kommenter innlegget

Eitt år

Målheimen hever no voret på heimsveven i yver eitt år.  Sidan tiltaket byrjade, hever nynorsken fenget ei ny offisiell rettskriving; elder, som rettare er, fenget vedteket ei ny rettskriving. Rettskrivingi skal ikkje gjelda frå fyrr 1. august næste år (2012). Elles … Les meir

Posta under Målheimen | Kommenter innlegget

Kann eit massemord skapa eit vasskilje?

Ein kann ikkje lata vera å leggja merke til at journalistar lika ordleggja seg på liknande vis som at Norig no røyner et vasskilje – at me hava eitt Norig fyrr 22.07 og eitt etter. Men um detta no verkelegt … Les meir

Posta under Stjornskap | Merkt , , | Kommenter innlegget